เว็บไซต์ในเครือ   :           
01
>> การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมCocing & Robot &Drone  
...
โดย : นางนภัสนันท์  ทาจีนะ  เมื่อวันที่ : 20-02-2020
02
>> รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน มกราคม 2563  
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563  โดยได้ตรวจสอบกับการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2563 ดังนี้ ...
โดย : นางสาววิมล  เพิ่มธรรม  เมื่อวันที่ : 18-02-2020
03
>> ประกาศเผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได้ทำรายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน  มกราคม  2563 ...
โดย : นางสาววิมล  เพิ่มธรรม  เมื่อวันที่ : 18-02-2020
04
>>
...
โดย : นางนภัสนันท์  ทาจีนะ  เมื่อวันที่ : 18-02-2020
05
>> เชิญเข้าอบรมสัมมนา
...
โดย : นางนภัสนันท์  ทาจีนะ  เมื่อวันที่ : 17-02-2020

>> ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ร่วมรายการวิทยุ

นายนิคม ผัดแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีงาม ร่วมรายการวิทยุ รายการตามไปดูครูทำดี ที่ เอฟ เอม 93.25 Mhz. ในประเด็น การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ สื่อ DLTV ...

>> ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ร่วมรายการวิทยุ

นายนิคม ผัดแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีงาม ร่วมรายการวิทยุ รายการตามไปดูครูทำดี ที่ เอฟ เอม 93.25 Mhz. ในประเด็น การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ สื่อ DLTV ...

>> ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ร่วมรายการวิทยุ

นายนิคม ผัดแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีงาม ร่วมรายการวิทยุ รายการตามไปดูครูทำดี ที่ เอฟ เอม 93.25 Mhz. ในประเด็น การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ สื่อ DLTV ...

>> ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ร่วมรายการวิทยุ

นายนิคม ผัดแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีงาม ร่วมรายการวิทยุ รายการตามไปดูครูทำดี ที่ เอฟ เอม 93.25 Mhz. ในประเด็น การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ สื่อ DLTV ...

>> ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ร่วมรายการวิทยุ

นายนิคม ผัดแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีงาม ร่วมรายการวิทยุ รายการตามไปดูครูทำดี ที่ เอฟ เอม 93.25 Mhz. ในประเด็น การจัดการเรียนการสอน โดยใช้ สื่อ DLTV ...

เตรียมพร้อมสอบ NT ป.3

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
89
เมื่อวานนี้
297
เดือนนี้
6,341
เดือนที่แล้ว
15,116
ปีนี้
21,457
ปีที่แล้ว
199,985

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง