เว็บไซต์ในเครือ   :             

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559  ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ต้อนรับคณะคณาจารย์ และนักศึกษาจาก

 มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่   โดยมอบหมาย ให้นางสาวมณีวรรณ สุทธิกาปลูก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 2  บรรยาย ด้านการบริหารจัดการ ในบทบาทหน้าที่โครงสร้างตามกรอบภารกิจ สพป.เชียงใหม่เขต 2  อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ตอลดจนถึงนโยบายภาครัฐที่เกี่ยวข้อง   ในการมาศึกษาดูงานครั้งนี้โดยการนำของคณาจารย์ ประกอบด้วย ดร.ณัฐพล แสงอรุณ ดร.กิตติภณ  สุพรรณกลาง ดร.ชญาดา วรรณภิระ ดร.กฤษ  ไชยดวงจินดา ดร.บุญธิดา เทวาพิทักษ์ และดร.นฤมล สายะบุตร   และคณะนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา จำนวน 100 คน เข้าร่วม

หลังจากรับฟังบรรยายแล้วนักศึกษาได้แยกกลุ่มศึกษาตามสภาพการปฏิบัติจิงานจริง ทุกกลุ่มภารกิจ ของการดำเนินงานถึงจุดเด่น และจุดที่เป็นปัญหาอุปสรรคข้อจำกัด และใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างไร  และนักศึกษาจะสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารจัดการในองค์กรต่อไปอย่างไร  ห้วงเวลาในการศึกษาดูงาน จำนวน 1 วัน โดยภาคบ่ายเป็นการนำเสนอผล การ ศึกษาร่วมกัน  

โดย :     เมื่อวันที่ : 04-04-2016

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
438
เมื่อวานนี้
953
เดือนนี้
12,400
เดือนที่แล้ว
14,576
ปีนี้
92,424
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง