เว็บไซต์ในเครือ   :             

เมื่อวันที่  1 เมษายน 2559 เวลา 09 .00 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2  นายรตนภูมิ โนสุ เป็นประธานในการพิธีพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ “การเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน” และพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเข่าร่วม พิธี จำนวน  152 

ในส่วนของผู้ที่เข้าร่วมพิธีรับมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็น ประเภทที่ 2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์สําหรับบําเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน  จำนวน 58  รายและขั้นตราที่ได้รับ  ประกอบด้วย เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก (The Most Exalted Order of the White Elephant)  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)  ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.)  เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.)  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย  (The Most Noble Order of the Crown of Thailand)   ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย    (ท.ม.) จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) ชั้นที่ 5 เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.)  และเหรียญจักรพรรดิมาลา (The Chakrabarti Mala Medal) 

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงเรียกว่า "เครื่องราชอิสริยยศ" ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างเครื่องราชอิสริยยศขึ้นอีกหลายตระกูล และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนมาเรียกว่า "เครื่องราชอิสริยาภรณ์"[1] สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และผู้กระทำคุณความดีให้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ประเภทที่ 1 เครื่องราชอิสริยาภรณ์สําหรับพระราชทานแก่ประมุขของรัฐ   ประเภทที่ 2 เครื่องราชอิสริยาภรณ์สําหรับบําเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิ น

 ประเภทที่ 3 เครื่องราชอิสริยาภรณ์สําหรับพระราชทานเป็นบําเหน็จความชอบในพระองค์พระมหากษัตริย์

 ประเภทที่ 4 เหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่นับเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ที่มา http://www.rd.go.th/)

 

                                                                                      กรศิริ กรองสุดยอด :ข่าว

โดย :     เมื่อวันที่ : 01-04-2016

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
378
เมื่อวานนี้
778
เดือนนี้
13,178
เดือนที่แล้ว
14,576
ปีนี้
93,202
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง