เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.เชียงใหม่เขต 2  จัดประเมินผู้เรียนการศึกษาโดยครอบครัว  ผอ.สพป.เชียงใหม่เขต 2 

 ชื่นชมผู้ปกครองในความ กล้าหาญสร้างการศึกษาเพื่อลูกหลานด้วยตนเอง

                     

 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร  สพป.เชียงใหม่เขต 2 ต.สันโป่ง อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 พบปะผู้ปกครอง ในโอกาสนำบุตรหลานเข้ารับการประเมิน  โดยได้กล่าวชื่นชมผู้ปกครองทุกคนที่ได้มีแนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อบุตรหลาน และสามารถนำพาสู่การพัฒนาตามที่ตั้งใจ  และถือว่าเป็นความกล้าหาญของผู้ปกครองทุกคนที่มีแนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อลูกหลานของแต่ละครอบครัวได้อย่างเข้มแข็ง  และเป็นแบบอย่างในระดับเขตและระดับประเทศได้  

 

บรรยากาศการสอบเด็กนักเรียนที่เข้ารับการประเมินมีความสนุกสนาน ร่าเริง ให้สัมภาษณ์ว่าทำได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่ก็มีความสนุกสนานที่ได้มาพบเพื่อน ๆ   ดังเช่น น้อง เดฟ อดิเทพ วิชัยยุทธ อายุ บุตรของนายวิชัย นางศิรินภา วิชัยยุทธ  ได้แสดงศักยภาพในการการสอบครั้งนี้ด้วยการปั้นดินน้ำมัน เริ่มต้นที่ก้อนกลมเล็ก ๆ และนำมาประกอบกันเป็นรูปหนอนตัวน้อย ๆ  นำมาจัดวางบนแผ่นกระดาษที่ระบายสีตามจินตนาการแล้วเล่าเรื่องราวเมื่อปั้นเสร็จ ถึงวิถีของตัวหนอนกำลังเดินทางกลับบ้านส่วนน้องพุทธแสนดาว ชาวหินฟ้า กับน้องเพื่อฟ้า คณะปัญญา จากภูผาฟ้าน้ำ อ.แม่แตง  ได้เล่าถึงการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม การปลูกพืชผัก สวนครัว และทำนาได้อย่างคล่องแคล่ว  พรอ้มกับกับว่า  การมาสอบครั้งนี้ทำให้ได้พบกับเพื่อน ๆ  เหมือนกับความเห็นของน้องนนท์ ปัญโญ และน้องสู่ขวัญ สมเงิน  ในขณะที่น้องพลอยใส แสนหาญชัย บอกว่าการเพาะถั่วงอกที่บ้านสนุกกว่า เป็นต้น

 

ทางด้านนายมงคล พุทธัง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขียงใหม่เขต 2 ได้เปิดโอกาสให้ ในการสอบมีนักเรียนที่เข้ารับการประเมินทุกช่วงวัย  จำนวน 35 คน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าภาพจัด นางอัธยา บุญช่วย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้รับผิดชอบ  จากนั้น ได้ดำเนินการเปิดเวทีให้กับผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นและร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการจัดอย่างกว้างขวาง  ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกันสะท้อนผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา และเสนอแนะแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันต่อไป
 

โดย :     เมื่อวันที่ : 26-02-2016

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง