เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา  นายวันชัย รัตนากรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ และสรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ณ ห้องกฤษณา โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีคณะทำงานร่วมด้วย จำนวน 15 คน ในการประชุมครั้งนี ประธานให้ข้อคิดในประเด้นการสื่อสารคือหัวใจสำคัญที่จะนำความรู้และความเข้าใจ สู่กลุ่มเป้าหมาย โดยได้แจ้ง๔คงนโยบายในการสื่อสารว่าจะต้องเชื่อมโยงระดับนโยบาย และต้องระมัดระวังถึงการเปิดเผยข่าวเป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงาน ดังเช่น กรณี ที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนรอบคอบ หรือส่งผลกระทบต่อช่อเสียงภาพลักษณ์องค์กร   สำหรับการเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นผลงานของสถานศึกษาและครู ต้องดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางเขตพื้นที่โดยงานประชาสัมพันธ์ก็ได้ดำเนินการทุกช่องทาง อย่างไรก็ตามขอในการดำนเินงานสรุปผลก็มีความจำเป็นเพื่อจะได้ทราบถึงจุดเด่นจุดด้อยที่ควรจะพัฒนา ขอเป็นกำลังใจให้คณะทำงานได้ช่วยกันดำเนินงานจนสำเร็จผล และขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมมือกัน 

โดย :     เมื่อวันที่ : 27-09-2015

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง