เว็บไซต์ในเครือ   :           

โครงการคัดเลือกครูต้นแบบ เพื่อรับรางวัล "ครูไทยของแผ่นดิน"

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ได้รับแจ้งจากบริษัทเบอร์รี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัท บีเจซี ได้จัดทำโครงการเพื่อสังคม  โดยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ครุสภา  เพื่อเสริมสร้างพลัง กำลังใจเติมความรู้และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งการยกย่องเชิดชูเกียรติ ครูไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ดัวยความรัก ความเสียสละ  โดยกำหนดดำเนินกิจกรรม  อบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 วัน 2 คืน เปิดรับสมัคร วันที่ 15 กันยายน 2558   และกิจกรรมคัดเลือกครูต้นแบบ เพื่อรับรางวัล "ครูไทยของแผ่นดิน" ประจำปี 2558 เปิดรับสมัคร วันที่ 30 กันยายน 2558 สนใจดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.bjc.co.th และที่  facebook.co,2บีเจซีครูไทยของแผ่นดิน หรือโทร 08 3548 3102 ,02 2740671 - 6 ต่อ 136  หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอีกช่องทางหนึ่งที่ ประชาสัมพันธ์ นางกรศิริ กรองสุดยอด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ  0819511819   

โดย :     เมื่อวันที่ : 20-08-2015

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง