เว็บไซต์ในเครือ   :           

ตามที่ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 2 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน แก้ไขปัญหาครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ  วิชาเอกวิทยาศาสตร์  จำนวน ๑ อัตรา  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558  โดยดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่พฤหัสบดี ที่  13  สิงหาคม  2558 ไปแล้วนั้น

บัดนี้  การดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศผลผู้สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ วิชาเอก  วิทยาศาสตร์  สังกัดโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เรียงตามลำดับที่จากผู้ที่ได้รับคะแนนจากมากไปหาน้อย หากได้คะแนนเท่ากันให้ผู้สมัครก่อนเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า   ตามบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้  แนบท้ายประกาศนี้

โดย : ชุมชนวัดช่อแล    เมื่อวันที่ : 13-08-2015

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง