เว็บไซต์ในเครือ   :           

รายงาน

การประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2

รับผิดชอบโดย กลุ่มการเงินและสินทรัพย์

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ. ศ. 2560 มีประกาศเชิญชวนประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 บนเว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2  ดังนี้

เว็บไซต์ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 www.cme2.go.th

หน้าประกวดราคา/จัดซื้อจัดจ้างhttps://www.cme2.go.th/news/cme2/main/procurement#contentmenu

>> เนื้อหามีเอกสารประกอบ ดาวน์โหลดไฟล์คลิก  ที่นี่
โดย : นายรุ่งศักดิ์   ชัยชนะสีพลี  เมื่อวันที่ : 02-08-2021

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง