เว็บไซต์ในเครือ   :           

ตามที่ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 2 ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือน แก้ไขปัญหาครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ  วิชาเอกวิทยาศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา  ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558  โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 10 สิงหาคม  2558 นั้น

บัดนี้  การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว  และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ไขปัญหาครูขาดแคลนขั้นวิกฤติ  รายละเอียดดังแนบท้ายประกาศ

โดย : ชุมชนวัดช่อแล    เมื่อวันที่ : 11-08-2015

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง