เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันจันทร์ที่ 31 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.30 น.  นายบุญช่วย  เวศนารัตน์  รองผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประธานที่ประชุมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีทีมบริหารองค์กร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เข้าร่วมประชุม หารือรับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก โดยสพฐ.ได้จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่มีรูปแบบการควบคุมโรงเรียนขนาดเล็ก ไปเรียนรวมโรงเรียนหลัก จะช่วยให้มีจำนวนนักเรียนมากขึ้นในแต่ละชั้นเรียน ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู และเป็นการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า ณ ห้องประชุมพิฆเณศวร สพป.เชียงใหม่ เขต 2

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง