เว็บไซต์ในเครือ   :           

 โรงเรียนสบเปิงวิทยา  นำโดยนายจำรัส   อุสา ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ คณะครู และนักเรียน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินโครงการ ศธ.ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ ร่วมกับโครงการภูมิปัญญาแผ่นดิน ชุมชนรักษ์ถิ่นลุ่มน้ำฮาว  เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ในด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ณ สวนป่าต้นน้ำหลับริเวณโรงเรียนเชียงใหม่มัธยม หมู่ที่ 4 ตำบลสบเปิง  อำเภอแม่แตง  จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง