เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวหอพัก 700 ปี ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 5 เชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีลูกเสือ-เนตรนารีจากโรงเรียนขยายโอกาส 47 โรง จำนวน 342 คน ระยะเวลาการอบรมระหว่างวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2560 รวม 2 คืน 3 วัน รับผิดชอบโครงการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง