เว็บไซต์ในเครือ   :           

โรงเรียนบ้านแม่เลา นำโดยนางสาวสุจินดา  อินวอ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่เลา

ร่วมกันถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดบ้านแม่เลา วัดพระธาตุสองดวง และสำนักสงฆ์วัดหัวเลา

พร้อมทั้งช่วยกันบำเพ็ญประโยชน์โดยการร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด เพื่อเป็นการปลูกฝังการทำความดีให้แก่นักเรียน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง