เว็บไซต์ในเครือ   :           

โรงเรียนบ้านกาดฮาวได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยมีกิจกรรม  การถวายเทียนพรรษา 9 วัด  การจัดบอร์ดให้ความรู้ นำนักเรียนร่วมหล่อเทียนพรรษากับ อบต.สะลวง และหน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชน  การประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่วัดใกล้บ้าน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง