เว็บไซต์ในเครือ   :           

คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านหลวง  ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา พ.ศ.2560 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม บำเพ็ญศาสนกิจชำระจิตใจให้สะอาดผ่องใส ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ วัดในเขตบริการของโรงเรียน ืได้แก่ วัดบ้านหลวง วัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล วัดบ้านป่าห้า และวัดพระธาตุม่วงเนิ้ง  ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง