เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันจันทร์ที่ ๒๖  มิถุนายน  ๒๕๖๐  โรงเรียนบ้านริมใต้  ได้มีโอกาสต้อนรับคณะนิเทศ  ติดตาม  และประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLIT)  จากสพฐ.  ประกอบด้วย

๑.  นายอุทัย  ไชยกลาง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  สทร.สพฐ.

๒.  นายสุรพล  ศรีศิลป์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สพป.มส. เขต ๒

๓.  นายศิริวัฒน์  ลำพุทธา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศธจ.หนองคาย

๔.  นายทนงศักดิ์  เตียวศิริชัยสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสำราญ  สพป.หนองคาย  เขต ๑

๕.  นายศักดิ์ดา  แสงฟ้าม่วง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโคก  สพป.หนองคาย  เขต ๑

          การนิเทศติดตามครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  เป็นกัลยาณมิตร  ขอขอบคุณคณะนิเทศจาก  สพฐ.  และ  สพป.ชม.เขต ๒(ดร.ปาริชาติ  เภสัชชา  และ  ศน.จันทกานต์  สิทธิราช  ศึกษานิเทศก์)  ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะ  แนะนำ  ในส่วนที่ควรเพิ่มเติม  ต่อยอด  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนโรงเรียนบ้านริมใต้  จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา  ณ  โอกาสนี้

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
544
เมื่อวานนี้
574
เดือนนี้
2,930
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
57,178
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง