เว็บไซต์ในเครือ   :             

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่ พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2560 และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560 โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ผู้อำนวยการเขตฯมอบหมายให้ นางจารุวรรณ  บุตรจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน, นางเสาวภา  บูชาธรรม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน, นางณทภัต บวรรัชธนกิตต์ และนายรุ่งศักดิ์ ชัยชนะสีพลี นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมพิธี พร้อมกันนี้ นายประพันธ์ ทองหนัก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาบุญโหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 และเข้ารับรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ด้วย

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
382
เมื่อวานนี้
578
เดือนนี้
10,755
เดือนที่แล้ว
14,576
ปีนี้
90,779
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง