เว็บไซต์ในเครือ   :           

 โรงเรียนพร้าวบูรพา อำเภอพร้าว จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เป็นพระบรมราชานุสรณ์ ในเดือน กุมภาพันธ์ 2560 โดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเผยแพร่ความรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้นักเรียนน้อมนำไปใช้เป็นหลักในการดำรงชีวิต การออมทรัพย์ในแต่ละวันของนักเรียน รณรงค์การลด ละ เลิกอบายมุข ติดป้ายสถานศึกษาปลอดบุหรี่  จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด พร้อมกับจัดกิจกรรมการศึกษาด้วยระบบทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

เตรียมพร้อมสอบ NT ป.3

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
157
เมื่อวานนี้
136
เดือนนี้
5,099
เดือนที่แล้ว
15,116
ปีนี้
20,215
ปีที่แล้ว
199,985

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง