เว็บไซต์ในเครือ   :           

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เพื่อต่อต้านการบริหารงานทุจริตประพฤติมิชอบ และสร้างความโปร่งใสในการบริหารงาน เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง