เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับ นายชยภัทร เถื่อนคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวน 12 คน เนื่องในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ณ ห้องพิฆเนศวรและกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง