เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 ห้ต้อนต้อนรับคณะผู้ประกอบการต่างประเทศ และกล่าวขอบคุณในโอกาสที่ได้นำปัจจัยสนับสนุนการสร้างหอพักนอนหญิงให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ง(อินทขิลวิทยาคาร) อ.แม่แตง สพป.เชียงใหม่่เขต 2 หลังจากนั้นคณะได้ร่วมวาดภาพโลโก้ของแต่ละองค์กรและปลูกต้นไม้ร่วมกับนักเรียน
 
 

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง