เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 9 มกราคม เวลา 08.15 น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดประกอบกิจกรรมหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต ยืนสงบนิ่ง 89 วินาที เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐกาลที่ 9 ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี จากนั้นประธานในพิธีกล่าวพบปะแจ้งข่าวสาร เป็นอันเสร็จพิธี ตามโครงการคนเขต 2 ทำความดีเพื่อในหลวง และโครงการสำนักงานเขตสุจริต เป็นประจำทุกวันจันทร์ ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ดำเนินพิธีการโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล และนำกล่าวปฏิญญาเขตสุจริตโดยนายมงคล พุทธัง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2พร้อมกันนี้ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ดร.ปาริชาติ  เภสัชชา เนื่องในโอกาส เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัญฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://goo.gl/sFzBou

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง