เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00 น. โรงเรียนบ้านเมืองขอนตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย ได้ร่วมจัดกิจกรรมรวมพลังความภักดี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช โดยเริ่มจากกิจกรรมเคารพธงชาติ กล่าวสัจวาจา  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แปลอักษรตัวเลขเก้าไทย  สวดมนต์นั่งสมาธิ และ ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณโรงเรียนบ้านเมืองขอน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง