เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านแม่ยางห้า นำโดย ท่านผุ้อำนวยการ  นางพรพิมล  กลนาวา พร้อม คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ข่วยผุ้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านแม่ยางห้า ร่วมกันจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ ๘๙ โดยในกิจกรรมดังกล่าว มีการแปรตัวอักษร  การปลูกต้นไม้ และนำนักเรียนเดินแจกริบบิ้นสีดำให้กับประชาชนในเขตพื้นที่หมู่ที่ ๔ บ้านแม่ยางห้า อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง