เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙

          คณะผู้บริหาร  คณะครู  โรงเรียนบ้านริมใต้  ได้มีโอกาสต้อนรับ  นางจินห์จุฑา  ตากองแก้ว ตำแหน่งรองผู้อำนวยการจากโรงเรียนบ้านแสลงโทน  สพป.บุรีรัมย์  เขต ๒  ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านริมใต้  สพป.ชม.  เขต ๒  โดยมีผู้อำนวยการสุวรรณ  ภาษี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแสลงโทน  และคณะ มาส่งมอบ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง