เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมือวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 นายไพรัช ใหม่ชมภู เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอแม่แตง โดย เครือข่่ายแม่แตง เป็นการจัดแข่งขันกีฬานักเรียน ครั้งที่ 20 ประจำปี 2559 ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 28 โรง แข่งขัน 5 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปัคตะกร้อ เปตอง และเทเบิลเทนนิส แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ระดับ คือระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  แข่งขันตั้งแต่วันที่ 10  พฤศจิกายน 2559 จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2559  ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา สนามโรงเรียนบ้านปง (อินทขิลวิทยาคาร)  เพื่อส่งเสริมให้นกเรียนมีสุขภาพกายที่แข็งแร็ง และมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง ได้แสดงความสามารถของตนเองในทางที่ถูกต้องและตรงกับความต้องการของตนเอง พัฒนาความสามารถทางด้านกีฬา ตอลดจนสร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับครู นักเรียน เปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทางการศึกษาในรูปแบบของกีฬา  โดยได้รับความร่วมมือจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนงบประมาณ 150,000 บาท โรงเรียนในอำเภอแม่แตงทุกโรงเรียน ภาคีภาคส่วนเอกชนและผู้ปกครองชุมชนอีกหลายหน่วยงาน  มีนายประพันธ์ ชัยอินตา รองนายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา  กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน นายพรเทพ ดวงปันสิงห์ นากยสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอแม่แตง ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขัน เป็นผู้กล่าวรายงาน  

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
652
เมื่อวานนี้
617
เดือนนี้
9,528
เดือนที่แล้ว
13,558
ปีนี้
49,968
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง