เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 โรงเรียนบ้านริมใต้ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยนายสายัณต์ กันธิยะ ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้กรุณามาเป็นประธาน การจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นจากความตั้งใจ ความร่วมมือ ความมุ่งหวัง ของพี่ๆ แกนนำจากโรงเรียนดาราวิทยาลัยจำนวน 25 คน ที่จะให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านริมใต้ ได้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งหวังถ่ายทอดความรู้ ทักษะพื้นฐาน และแนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
511
เมื่อวานนี้
564
เดือนนี้
5,442
เดือนที่แล้ว
13,558
ปีนี้
45,882
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง