เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัดงานโรงเรียนในฝันก้าวไกล สานฝันสู่สากล“Lab SchoolsFestival:Towards world – ClassEducation”ระดับภาคเหนือปีการศึกษา 2559 โดยได้รับเกียรติจากดร.พิธาน พื้นทอง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องแกรนด์ภูคำโรงแรมเชียงใหม่ภูคำ การสัมมนาครั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในฝัน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 9 เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในฝันจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 44 เขตพื้นที่การศึกษา ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งสิ้นจำนวน 507 คน  ได้รับการสนับสนุนการดำเนินงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิชาต พุทธเจริญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพม.4 บรรยายในหัวข้อ “ โรงเรียนในฝัน…ทิศทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน” รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต บรรยายในหัวข้อ“Education @Thailand 4.0 : มุมมองการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ” การแสดงของนักเรียน และอื่นๆอีกมามาย

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
470
เมื่อวานนี้
570
เดือนนี้
7,158
เดือนที่แล้ว
13,558
ปีนี้
47,598
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง