เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 10 กันยายน 2559 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฝ่ายศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมล้านนา งานประชุมสัมมนาผู้อำนวยการเขต และรองผู้อำนวยการเขตฯทั่วประเทศ พร้อมกันนี้นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ประธานฝ่ายร่วมชี้แจงหน้าที่ของคณะกรรมการด้วย ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โดยกิจกรรมศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้และวัฒนธรรมล้านนารับผิดชอบโดย สพป.เชียงใหม่ เขต 2, 3

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง