เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 9 กันยายน 2559 นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นำคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจำนวน 60 คน ศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะ บ้านป่าบุก ต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการกำจัดขยะที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ รับผิดชอบโครงการโดยกลุ่มอำนวยการ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง