เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 9 สิงหาคม 2559 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมคนขับรถรับ-ส่งนักเรียนในสังกัด ปี 2559 ณ ห้องเอราวัณ โดยได้รับความร่วมมือวิทยากรให้ความรู้จากสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ คือ นายเรืองศักดิ์ ภูมิสันติ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ และนายเด่นศักดิ์ ศิริชมพู เจ้าพนักงานขนส่งชำนาญงาน ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 150 คน การอบรมครั้งนี้ดำเนินการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนให้ได้รับโอกาสจากระบบการศึกษาอย่างเต็มที่ และมีคุณภาพทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาระบบช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก และการพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน รับผิดชอบโครงการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
650
เมื่อวานนี้
617
เดือนนี้
9,528
เดือนที่แล้ว
13,558
ปีนี้
49,968
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง