เว็บไซต์ในเครือ   :           

ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยนำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๑๗๗ คน ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ น้ำพุร้อนสันกำแพง หมู่บ้านสหกรณ์ อ.สันกำแพง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ ทางธรรมชาติ มีสวนดอกไม้ร่มรื่น มีบ่อน้ำแร่ เป็นสถานที่ให้ความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้จริง ส่งผลให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างมีความสุข สนุกสนาน และมีความสนใจที่จะเรียน นอกจากนั้นยังเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีกับชุมชนให้ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
546
เมื่อวานนี้
574
เดือนนี้
2,930
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
57,178
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง