เว็บไซต์ในเครือ   :           

ในวันที่ 7 มิ.ย. 2559 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง อ.พร้าว ได้มีการจัดกิจกรรม กาดนัดเพื่อชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทำกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ในกิจกรรมได้มีการนำพืชผัก ปลอดสารพิษ ผลไม้ตามฤดูกาล เห็ดตามฤดูกาลและสินค้าต่างๆนำมาจำหน่ายให้ผู้ปกครองและคณะครูที่สนใจ  โดยทางโรงเรียนจะจัดเป็นประจำทุกเดือนโดยจะใช้อาทิตย์แรกของเดือนในการจัดกิจกรรม

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
246
เมื่อวานนี้
587
เดือนนี้
7,600
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
61,848
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง