เว็บไซต์ในเครือ   :             

ในวันที่ 7 มิ.ย. 2559 โรงเรียนบ้านแม่ปั๋ง อ.พร้าว ได้มีการจัดกิจกรรม กาดนัดเพื่อชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทำกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต ในกิจกรรมได้มีการนำพืชผัก ปลอดสารพิษ ผลไม้ตามฤดูกาล เห็ดตามฤดูกาลและสินค้าต่างๆนำมาจำหน่ายให้ผู้ปกครองและคณะครูที่สนใจ  โดยทางโรงเรียนจะจัดเป็นประจำทุกเดือนโดยจะใช้อาทิตย์แรกของเดือนในการจัดกิจกรรม

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
278
เมื่อวานนี้
687
เดือนนี้
11,892
เดือนที่แล้ว
20,867
ปีนี้
61,644
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง