เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 27 เมษายน 2559 นายมงคล พุทธัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 พร้อมมอบนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ด้านจุดเน้นผู้เรียนที่มุ่งเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้มีศักยภาพตรงความต้องการในการพัฒนาประเทศ การศึกษาเพื่อการมีงานทำ โดยเชิญคณะวิทยากรจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางปลิดา ร่วมคำ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีงานทำ บรรยายเปิดโลกอาชีพ ทิศทางความต้องการของตลาดแรงงาน การใช้แบบทดสอบศักยภาพต่างๆของผู้เรียน เพื่อการเลือกอาชีพหรือศึกษาต่อที่เหมาะสมกับความสามารถ ความถนัดของแต่ละบุคคล และวิทยากรจากโรงเรียนสันทรายหลวง นางรัชฎาพร ศักดิ์เศรณี ,ศน.สัมฤทธิ์ พวงยอด และศน.เกษราภรณ์ สิงคะมณี

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
456
เมื่อวานนี้
458
เดือนนี้
6,501
เดือนที่แล้ว
13,808
ปีนี้
60,749
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง