เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 25-26  กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ได้ดำเนินการจัดโครงการ "ค่ายเปิดฟ้าผ่อดาว แพรวพราว ณ ช่อแล"  ณ โรงเรียนชุมชนวัดช่อแลและสันเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และองค์ความรู้ทางดาราศาสตร์  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกลุ่มโรงเรียนในอำเภอแม่แตง ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านปง(อินทขิลวิทยาคาร) โรงเรียนบ้านเป้าวิทยาคาร โรงเรียนป่าจี้วังแดงวิทยา โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม โรงเรียนป่าแป๋วิทยา โรงเรียนบ้านแม่ไคร้ โรงเรียนบ้านเมืองกึ๊ด และโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล  

โครงการครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก นายสรรเพชร มหายศนันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก – แม่งัดสมบูรณ์ชล

 

โรงเรียนใดมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ"ค่ายเปิดฟ้าผ่อดาว แพรวพราว ณ ช่อแล"ในปีต่อไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ 053-479003 หรือ 081-9523574(ครูวันทนีย์)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง