เว็บไซต์ในเครือ   :           

 วันอังคารที  9 กุมภาพันธ์ 2559  โรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง  สพป.เชียงใหม่ เขต 2 จัดกิจกรรม Day camp ประจำปีการศึกษา 2558 

โดยมีบุคลากรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และวิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง เป็นวิทยากรในแต่ละฐานการเรียนรู้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง