เว็บไซต์ในเครือ   :           

โรงเรียนหนองไคร้นำโดยผอ.ศุภชัย ตั๋นจี๋ คณะครู นักเรียนได้นำผลิตภัณฑ์เครื่องหนังแฮนด์ โคมไฟล้านนา เดคูผาจ ไปสาธิตและจำหน่ายที่โรงเรียนสตรีวิทยา2 กรุงเทพฯในงานศิลปหัตถดรรมมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 65ระหว่างวันที่ 29-31มค.59 ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะทำงานทุกฝ่าย เป็นอย่างมากที่ให้โอกาสทางโรงเรียนได้เข้า ร่วมงาน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง