เว็บไซต์ในเครือ   :           

 วันที่ 8 มกราคม 2559 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดประชุมการสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาภายใต้การมีส่วนร่วมของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เพื่อพิจารณาโครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสังกัด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง