เว็บไซต์ในเครือ   :             

กิจรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ – เนตรนารี)  โรงเรียนบ้านริมใต้  ปีการศึกษา  2558

                 โรงเรียนบ้านริมใต้  ได้จัดกิจกรรมสำหรับลูกเสือ – เนตรนารี  ขึ้น  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราววัดท่าไคร้  ต.แม่สา   อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  วัตถุประสงค์เพื่อ 

1)  ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณละกฎของลูกเสือ  

2)  ให้ผู้เรียนมีทักษะ    การสังเกต  จดจำ  การผจญภัยและการแก้ปัญหา     

3)  ให้ผู้เรียนมีความสามัคคี  มีระเบียบวินัย   เห็นใจผู้อื่น  และสร้างสรรค์งานเพื่อสาธารณะประโยชน์  

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมของแต่ละระดับชั้นภายใน  1  วัน  มีผู้กำกับควบคุมการดำเนินกิจกรรม  21  นาย  ซึ่งได้รับการสนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมจากวัดท่าไคร้  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาและผู้ใหญ่บ้าน        บ้านท่าไคร้ เป็นอย่างดี   การจัดกิจกรรมมีกำหนดดังนี้

วันพุธที่  16  ธันวาคม 2558      กิจกรรม  Cub  Day      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     162  คน

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
164
เมื่อวานนี้
286
เดือนนี้
6,164
เดือนที่แล้ว
19,448
ปีนี้
126,699
ปีที่แล้ว
163,882

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง