เว็บไซต์ในเครือ   :           

กิจรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ – เนตรนารี)  โรงเรียนบ้านริมใต้  ปีการศึกษา  2558

                 โรงเรียนบ้านริมใต้  ได้จัดกิจกรรมสำหรับลูกเสือ – เนตรนารี  ขึ้น  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราววัดท่าไคร้  ต.แม่สา   อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  วัตถุประสงค์เพื่อ 

1)  ให้ผู้เรียนมีความรู้ มีความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณละกฎของลูกเสือ  

2)  ให้ผู้เรียนมีทักษะ    การสังเกต  จดจำ  การผจญภัยและการแก้ปัญหา     

3)  ให้ผู้เรียนมีความสามัคคี  มีระเบียบวินัย   เห็นใจผู้อื่น  และสร้างสรรค์งานเพื่อสาธารณะประโยชน์  

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมของแต่ละระดับชั้นภายใน  1  วัน  มีผู้กำกับควบคุมการดำเนินกิจกรรม  21  นาย  ซึ่งได้รับการสนับสนุนเอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดกิจกรรมจากวัดท่าไคร้  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สาและผู้ใหญ่บ้าน        บ้านท่าไคร้ เป็นอย่างดี   การจัดกิจกรรมมีกำหนดดังนี้

วันพุธที่  16  ธันวาคม 2558      กิจกรรม  Cub  Day      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3     162  คน

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
132
เมื่อวานนี้
373
เดือนนี้
777
เดือนที่แล้ว
9,278
ปีนี้
47,662
ปีที่แล้ว
199,985

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง