เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558นางภาณี ไชยเลิศ, นางสาวพรทิพย์ เดชชัยยศ,และนางภัญพัชญ์ จะวะนะ เป็นผู้แทน สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ร่วมงานนิทรรศการผลงาน 40 ปีกับงานพัฒนาของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพุทธพจนวราภรณ์(จันทร์ กุสโล)  โดยมูลนิธิศึกษาพัฒนาชนบท วัดป่าดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง