เว็บไซต์ในเครือ   :           

วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ดร.รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 7 คนเข้าศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงานการบริหารของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ตามกลุ่มงานต่างๆ เพื่อประกอบการศึกษากระบวนการวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (EDA 6299)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง