เว็บไซต์ในเครือ   :           

พิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการ “ด้วยรักและผูกพัน สพป.ชม. 2”

 

เมื่อถึงคราวันที่ 30 กันยายน ของทุกปีถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการปฏิบัติราชการของข้าราชการที่มีอายุ 60 ปี คือวันเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ 2564 นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีข้าราชการที่เกษียณอายุราชการจำนวน 3 ท่านได้แก่ นายชลอ คชาประดิษฐ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2, นายพิทูรย์ ปัญญาศรี รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และนางบุญมาลี สุวรรณวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในโอกาสนี้ ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำบุคลากรร่วมแสดงมุทิตาจิตและพิธีอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง