เว็บไซต์ในเครือ   :           

ศธจ.เชียงใหม่ ร่วมช่วยเหลือ รพ.สนามโรงเรียนบ้านกองแหะ

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจทุกกลุ่ม ได้เดินทางมามอบสิ่งอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และน้ำดื่ม จำนวน 24 แพ็ค เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลสนามโรงเรียนบ้านกองแหะ และนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โรงเรียนบ้านกองแหะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.สุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และคณะบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง