เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 1กรกฎาคม 2564นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่  พร้อมด้วยกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดเหล่าจังหวัดเชียงใหม่  มอบถุงยังชีพให้แก่นักเรียนยากไร้ในพื้นที่อำเภอแม่แตงและอำเภอแม่ริม  โดยนายวิทธวัช  แสงแสน  ครูโรงเรียนบ้านพระนอน  เป็นตัวแทนในการรับมอบถุงยังชีพครั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ส่งมอบถุงยังชีพให้นักเรียนแล้วจำนวน 4คน ในวันที่3กรกฎาคม 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง