เว็บไซต์ในเครือ   :           

ชมบรรยากาศการเข้าเรียนวันเปิดเทอมวันแรกของนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดช่อแล ในวันที่    14 มิถุนายน 2564  ที่เต็มไปด้วยความคึกคัก ท่ามกลางมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเต็มที่ซึ่ง ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลให้ความสำคัญถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยการป้องกันโควิด-19 โดยโรงเรียนมีทั้งจุดคัดกรองนักเรียนก่อนเข้าโรงเรียน ให้เข้าแถวตรวจวัดอุณหภูมิและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์อย่างเป็นระเบียบก่อนเข้าเรียน ในชั้นเรียนก็จัดให้มีการนั่งเรียนแบบรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยกันทุกคน โดยโรงเรียนชุมชนวัดช่อแลได้จัดรูปแบบการเรียนแบบ        ON-SITE ตามบริบทของโรงเรียน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง