เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 11มิถุนายน 2564โรงเรียนบ้านพระนอนนำโดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านพระนอน ทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโรงเรียนบ้านพระนอน ก่อนเปิดเรียน 1/2564โดยมีหน่วยงานที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือ ดังนี้

1. ศอ.ปส.ชน. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาคเหนือ

2. กองพันทหารปืนใหญ่ที่7กองพลทหารราบที่7ค่ายพระปินเกล้า

3. กองพันพัฒนาที่3

4. ผู้ใหญ่หมู่ที่ 5 6 8พร้อมลูกบ้าน

5. อสม.ตำบลดอนแก้ว

ซึ่งได้ช่วยกันฉีดพ้นเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ความสะอาดบริเวณโรงเรียน ฯลฯ โรงเรียนบ้านพระนอนขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมช่วยกันในกิจกรรมครั้งนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง