เว็บไซต์ในเครือ   :           

     เมื่อวันที่ 10มิถุนายน 2564องค์์การบริการส่วนตำบลดอนแก้ว ให้การอนุเคราะห์นำรถฉีดน้ำ มาฉีดพ้นล้างบริเวณโรงเรียนได้แก่ บริเวณใต้อาคาร 60โรงอาหาร ลานอเนกประสงค์ และถนนโดยรอบโรงเรียน

     ในการนี้ทางผู้บริหารโรงเรียน ดร.ณรงค์ อภัยใจ และคณะครู บุคลากรโรงเรียนบ้านพระนอน ขอขอบคุณ อบต.ดอนแก้วเป็นอย่างสูง

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง