เว็บไซต์ในเครือ   :           

สพป.ชม.2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 รับรายงานตัวและปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 19 คน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษเน้นยำเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพครูและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  

พร้อมกันนี้นายพิทูรย์ ปัญญาศรี, นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ร่วมแสดงความยินดีและปฐมนิเทศให้ความรู้ด้วย รับผิดชอบโดยกลุ่มบริหารงานบุคคล

ครูผู้ช่วยทั้ง 19 คนประกอบด้วย

1. นายประสพพร วงศ์พยา เอกคอมพิวเตอร์ บรรจุที่รร.บ้านแม่ปั๋ง อ.พร้าว

2. นางสาวกิตติยา บุญนาม เอกคอมพิวเตอร์ บรรจุที่รร.วัดยั้งเมิน อ.สะเมิง

3. นางสาวมนัชนันท์ ขาพิมาย เอกอุตสาหกรรมศิลป์ บรรจุที่รร.บ้านบ่อแก้ว อ.สะเมิง

4. นางสาวกมลวรรณ เพียรประกอบ เอกภาษาอังกฤษ บรรจุที่รร.บ้านหัวฝาย อ.สันทราย

5. นางสาวกัญญารัตน์ สุยะราช เอกภาษาอังกฤษ บรรจุที่รร.ชลประทานเขื่อนแม่กวงฯ อ.สันทราย

6. นางวรรณพร อาดย่อแฮ เอกภาษาอังกฤษ บรรจุที่รร.บ้านแจ่งกู่เรือง อ.พร้าว

7. นางสาวแคทรียา อารีย์ เอกภาษาอังกฤษ บรรจุที่รร.บ้านปางกว้าง อ.แม่แตง

8. นางสาวเบญจรัตน์ ใจกล้า เอกภาษาอังกฤษ บรรจุที่รร.บ้านแม่ยางห้า อ.สะเมิง

9. นายสุวิทย์ ไชยสาร เอกคณิตศาสตร์ บรรจุที่รร.บ้านหนองปลามัน อ.แม่ริม

10. นายธนกฤต บุญศรี เอกคณิตศาสตร์ บรรจุที่รร.วัดห้วยไร่ อ.แม่แตง

11. นางสาวชุตินันท์ ตันน้อย เอกคณิตศาสตร์ บรรจุที่รร.บ้านปางไม้แดง อ.แม่แตง

12. นางสาวชนกเนตร สุราวาลย์ เอกคณิตศาสตร์ บรรจุที่รร.บ้านหนองมะจับ อ.สันทราย

13. นายพลรัตน์ เสตะสุหัท เอกคณิตศาสตร์ บรรจุที่รร.บ้านกองแหะ อ.แม่ริม

14. นางสาวน้ำทิพย์ นันต๊ะราช เอกคณิตศาสตร์ บรรจุที่รร.ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา อ.พร้าว

15. นางสาวพิมพ์ชนก วรรณทอง เอกคณิตศาสตร์ บรรจุที่รร.บ้านป่าตุ้ม อ.พร้าว

16. นายก่อกาญจน์ คุมา เอกคณิตศาสตร์ บรรจุที่รร.วัดบ้านเหล่า อ.แม่แตง

17. นายนพรัตน์ ดอกคาแดง เอกคณิตศาสตร์ บรรจุที่รร.บ้านปางห้วยตาด อ.แม่แตง

18. นายณัฐนนท์ ราชา เอกคณิตศาสตร์ บรรจุที่รร.บ้านห้วยน้ำจาง อ.สะเมิง

19. นางสาวดารินทร์ ทินนา เอกคณิตศาสตร์ บรรจุที่รร.วัดปางเติม อ.สะเมิง

เริ่มทำแบบสำรวจ >>

วันนี้
16
เมื่อวานนี้
314
เดือนนี้
5,772
เดือนที่แล้ว
15,267
ปีนี้
75,287
ปีที่แล้ว
140,181

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง