เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. โรงเรียนบ้านพระนอน ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการและเสวนา เรื่อง พลเมืองโลก โดยดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมจะเน้นทั้งวิชาการและความสนุกสนาน มีการจัดซุ้มตามกลุ่มสาระการเรีนรู้ในวิชาหลัก ซุ้มกิจกรรมบูรณาการข้ามศาสตร์ และซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม ตีมของงานมีการแต่งกายเป็นชุดประจำเผ่า ได้มีคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมขน และนักเรียนได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง