เว็บไซต์ในเครือ   :           

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564เวลา 09.00 น. – 12.00 น. โรงเรียนบ้านพระนอน นำโดย ดร.ณรงค์ อภัยใจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระนอน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านพระนอน ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้กับประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง และเข้าใจความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้สมัคร 15 หมายเลข ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า เด็กหญิงริมน้ำ  แก้วนิลนักเรียนชั้น ป.5 ผู้สมัครหมายเลข 5 ได้รับคัดเลือกเป็นประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง